Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Inkludering

Inkludering

Arbetslivets många språk

I det här numret ser vi på jobbet ur flera synvinklar. Men det handlar egentligen om detsamma. Arbetet ger oss en identitet och upplevelser som vi inte skulle fått annars. Därför är vi också sårbara när vi angrips i vår yrkesroll. Eller inte får chansen att arbeta.

Arbetslivets många språk - Les mer…

Tegnspråk-brukere styrkes i arbeidsmarkedet

Tegnspråk-brukere styrkes i arbeidsmarkedet

Tidligere i år vedtok Stortinget i Norge en ny språklov. Den nye loven slår fast at Norge er flerspråklig. For første gang blir det også lovfestet at norsk tegnspråk er det nasjonale tegnspråket og at det er likeverdig med norsk som språk og kulturelt uttrykk.

Tegnspråk-brukere styrkes i arbeidsmarkedet - Les mer…

Magdalena Nour: Vill rasera barriärerna till den internationella kompetensen

Magdalena Nour: Vill rasera barriärerna till den internationella kompetensen

Samtidigt som Sverige saknar läkare, sjuksköterskor, lärare och it-ingenjörer, så är det svårt för arbetssökande födda i andra länder att hitta in på den svenska arbetsmarknaden. Kommer de så långt som till en anställningsintervju väcker det mötet ofta förvåning och frustration hos den sökande.

Magdalena Nour: Vill rasera barriärerna till den internationella kompetensen - Les mer…

Ett förlorat år för integrationen?

Ett förlorat år för integrationen?

Blir 2020 och kanske också 2021 förlorade år för integrationen av nyanlända invandrare i Norden? Är konsekvenserna av coronapandemin så stora att de vänder allt på huvudet?

Ett förlorat år för integrationen? - Les mer…

Praksisplass avgjørende for å lære språk og kultur

Praksisplass avgjørende for å lære språk og kultur

Rafet Adem Daban (24) kom flyktende fra Tyrkia og har bodd i Norge et par år. Han mener program for introduksjon har hjulpet mye og roser muligheten til å ha praksis i en avis.

Praksisplass avgjørende for å lære språk og kultur - Les mer…

Bli jobbklar på jobbet - målet för norskt försöksprojekt

Bli jobbklar på jobbet - målet för norskt försöksprojekt

När arbetsförmedlingarna i Norden försöker ge dem som står längst från arbetsmarknaden ett jobb finns det två modeller. Den traditionella är att den arbetssökande ska göras ”jobbklar” innan han eller hon börjar arbeta. Den andra är att den anpassning som behövs, bäst görs på arbetsplatsen.

Bli jobbklar på jobbet - målet för norskt försöksprojekt - Les mer…

En mandag i Nordens tjeneste

En mandag i Nordens tjeneste

Paula Lehtomäki leder sekretariatet for det officielle nordiske regeringssamarbejde. Alligevel har hun ingen livvagter, cykler på arbejde og tager toget for at åbne en konference.

En mandag i Nordens tjeneste - Les mer…

Renholdsyrket i ferd med å bytte kjønn

Renholdsyrket i ferd med å bytte kjønn

Renhold er i ferd å bli et mannsyrke. Tidligere var det nesten bare kvinner som svingte moppen. Nå tar særlig menn med innvandrerbakgrunn over ifølge en forskningsrapport fra Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Renholdsyrket i ferd med å bytte kjønn - Les mer…

En mer precis syn på inkluderingen

Det är svårt att generalisera om inkludering på arbetsmarknaden. De som inte kommer in på den, eller som faller ur, har alla sina egna historier. Men det som börjar komma är allt mer detaljerade jämförelser mellan olika nordiska länder.

En mer precis syn på inkluderingen - Les mer…

Torstein Lerhol leder 700 ansatte - nå satser han på å bli ordfører

Torstein Lerhol leder 700 ansatte - nå satser han på å bli ordfører

Torstein Lerhol kan bare bevege et finger, men følte alltid at han kunne delta i samfunnet på lik linje med andre takket være støtten han fikk fra hjemkommunen Vang, i Oppland i Norge. Han har lyst å gi noe tilbake. Derfor satser han på å bli ordfører i høstens kommunevalg.

Torstein Lerhol leder 700 ansatte - nå satser han på å bli ordfører - Les mer…

– Omgivelsene gjør oss handicapet

– Omgivelsene gjør oss handicapet

Kristine Ronæss Årdal har cerebral parese og noen omgivelser gjør integrering vanskelig. Gode holdninger og fysisk tilrettelegging er ofte enklere enn mange forstår, erfarer hun.

– Omgivelsene gjør oss handicapet - Les mer…

Inkludering på en arbetsmarknad med allt högre krav

Inkludering är något som alla de nordiska länderna sätter högt. Men även om det är enighet om målet är de åtgärder som sätts in och tankarna bakom hur arbetsmarknaden fungerar ofta olika.

Inkludering på en arbetsmarknad med allt högre krav - Les mer…

Unik studie jämför hur Danmark, Norge och Sverige integrerar sina flyktingar

Unik studie jämför hur Danmark, Norge och Sverige integrerar sina flyktingar

Vilket av de tre länderna Danmark, Norge och Sverige integrerar sina flyktingar bäst på arbetsmarknaden? Svaret varierar beroende hur många år efter att flyktingarna kom som man mäter. I Danmark kommer flyktingarna snabbast ut i jobb, men på längre sikt får fler jobb i Sverige än i Danmark. Norge är klart bäst på att integrera kvinnliga flyktingar.

Unik studie jämför hur Danmark, Norge och Sverige integrerar sina flyktingar - Les mer…

SCB: ny statistik om hur olika invandrargrupper klarar sig i Norden

Den svenska statistiska centralbyrån, SCB, har tillsammans med sina nordiska motsvarigheter börjat redovisa jämförbara statistik om hur invandrarna klarar sig på arbetsmarknaden, fördelat på ursprungsland.

SCB: ny statistik om hur olika invandrargrupper klarar sig i Norden - Les mer…

OECD: Mer flexibilitet behövs för att kvinnliga flyktingar ska få jobb

OECD: Mer flexibilitet behövs för att kvinnliga flyktingar ska få jobb

Det finns ett behov av mer flexibla åtgärder för att integrera nyanlända flyktingkvinnor i Norden, enligt OECD. Forskning visar att år av flykt gör att barnafödandet skjuts upp. När kvinnorna är trygga föder de barn – men har då svårt att dra nytta av introduktionsprogram på arbetsmarknaden.

OECD: Mer flexibilitet behövs för att kvinnliga flyktingar ska få jobb - Les mer…

Nordisk fokus på at få flere nyankomne kvinder i job

Nordisk fokus på at få flere nyankomne kvinder i job

Det vil kræve mere jobrettede indsatser, fokus på børnepasning og evidens for effekt af indsatser, hvis Norden skal lykkes med at få flere nytilkomne kvinder i arbejde, viser ny undersøgelse.

Nordisk fokus på at få flere nyankomne kvinder i job - Les mer…

Projekt Mirjam bryter fördomar om och på den svenska arbetsmarknaden

Projekt Mirjam bryter fördomar om och på den svenska arbetsmarknaden

Projektet Mirjam vänder sig till lågutbildade kvinnor som fått asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. De har betydligt svårare än män i motsvarande situation att få arbete, men vägledning med fokus på arbete och jämställdhet ger resultat.

Projekt Mirjam bryter fördomar om och på den svenska arbetsmarknaden - Les mer…

Nytt svenskt samarbete kan halvera nyanländas väg till arbete

Tiden för utlandsfödda att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden har kortats. Men fortfarande återstår stora utmaningar framför allt för kvinnor och lågutbildade. Ett sätt att underlätta deras etablering är förstärkt lokalt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Nytt svenskt samarbete kan halvera nyanländas väg till arbete - Les mer…

Så kan privata investerare tjäna på integrering av invandrare i Finland

Så kan privata investerare tjäna på integrering av invandrare i Finland

Finland är det första nordiska landet som använder sig av modellen med investeringar med samhällseffekt, så kallade Social Impact Bonds. Ett av SIB-programmen stöder privata investerare invandrares sysselsättning. Klarar de privata uppgiften bättre än det offentliga blir de belönade.

Så kan privata investerare tjäna på integrering av invandrare i Finland - Les mer…

Kva skal til for å inkludere utsett ungdom?

Den norske regjeringa inviterer til inkluderingsdugnad. Prisverdig initiativ. Men statsrådane bør også ta ein kikk på strukturane bak om innsatsen skal verte meir enn plaster på såret. Kanskje må vi tenke annleis om korleis skule og arbeid kan kombinerast.

Kva skal til for å inkludere utsett ungdom? - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment