Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Sykefravær

Sykefravær

Reform af kontanthjælp skal nedbringe børnefattigdom

Reform af kontanthjælp skal nedbringe børnefattigdom

Det økonomiske sikkerhedsnet under Danmarks fattigste – kontanthjælpen - skal laves helt om, anbefaler en regeringskommission, som vil give fattige familier støtte til deres børns fritidsaktiviteter og tillade småjobs uden at miste kontanthjælp.

Reform af kontanthjælp skal nedbringe børnefattigdom - Les mer…

Samarbetets former i förändring

Det har skett stora och delvis dramatiska ändringar i arbetslivet i Norden vid inledningen av 2019. I Sverige har 4500 arbetsförmedlare varslats, i Finland stiger sjukfråvaron och i Danmark är det från årskiftet bara två fackliga huvudorganisationer i landet.

Samarbetets former i förändring - Les mer…

Vabba eller vobba? Det är frågan i vabruari

Vabba eller vobba? Det är frågan i vabruari

I Sverige kallas februari ofta för vabruari, eftersom det är den månad som flest föräldrar vabbar, det vill säga tar ut ersättning för vård av sjuka barn. Men det har blivit allt vanligare att föräldrar stannar hemma hos sina sjuka barn och samtidigt jobbar. Det kallas att vobba och väcker blandade känslor.

Vabba eller vobba? Det är frågan i vabruari - Les mer…

Tema: Sjukfrånvaron i fokus igen

Tema: Sjukfrånvaron i fokus igen

Det är inte bara när vuxna blir sjuka som det får konsekvenser för arbetslivet. I Sverige vabbas det och vobbas det som mest i februari varje år. Sjukfrånvaron har blivit ett hett tema igen. En förklaring till att sjukfrånvaron ökar är att arbetslösheten minskat, säger den finländska forskaren Jenni Blomgren. Myndigheterna letar efter sätt att få fler tillbaka till jobbet. Men hur detta ska ske är ingen enkel sak. Det visar 17 år med avtalet om ett inkluderande arbetsliv i Norge.

Tema: Sjukfrånvaron i fokus igen - Les mer…

Bristen på positiva förväntningar ett hinder för ungdom med psykiska problem att få jobb

Bristen på positiva förväntningar ett hinder för ungdom med psykiska problem att få jobb

- Jag blev ursinnig för det sätt jag behandlades på i skolan när jag berättade för lärarna att jag var psykiskt sjuk. Det som skedde var att hela skolsystemet reagerade med att totalt släppa alla krav på mig. Förväntningarna på att jag skulle göra något alls, och i synnerhet att lyckas med något, försvann helt, säger Adrian Lorentsson.

Bristen på positiva förväntningar ett hinder för ungdom med psykiska problem att få jobb - Les mer…

Dansk dagpengereform rykker tæt på - strid om karensdage

Det over 100 år gamle danske dagpengesystem skal moderniseres, og de politiske forhandlinger bliver svære, viser reaktionerne på Dagpengekommissionens forslag til et mere fleksibelt dagpengesystem.

Dansk dagpengereform rykker tæt på - strid om karensdage - Les mer…

Ny kurs i dansk beskæftigelsespolitik efter regeringsskiftet

Forholdene for landets dagpengemodtagere bliver en vanskelig nød at knække for Danmarks nye borgerlige regering.

Ny kurs i dansk beskæftigelsespolitik efter regeringsskiftet - Les mer…

Nytt IA-avtal om sjuklöner undertecknat i Norge

Arbetsmarknadens parter och den norska regeringen har förlängt IA-avtalet fram till 2018. Mindre byråkrati utlovas i kampen för att få ned sjukfrånvaron, att få fler in i arbetslivet och att få folk att förlänga sin yrkesverksamhet .

Nytt IA-avtal om sjuklöner undertecknat i Norge - Les mer…

Dubbelarbetande kvinnor löper större risk för sjukskrivning än män

När en kvinna får sitt andra barn och har en likvärdig ställning i arbetslivet som pappan, löper hon dubbelt så stor risk för att bli sjukskriven än mannen. Det visar en ny rapport om kvinnors sjukskrivning som presenterades i Sverige den 5 november.

Dubbelarbetande kvinnor löper större risk för sjukskrivning än män - Les mer…

Direkt från Helsingfors: Karensdag eller inte?

I Finland har diskussionen kring arbetslivet den här hösten framför allt handlat om det högersinnade Samlingspartiets förslag att med Sverige som förebild införa en karensdag för den som är för sjuk för att gå på jobb.

Direkt från Helsingfors: Karensdag eller inte? - Les mer…

OECD: Norge betalar oproportionellt mycket för sjukfrånvaron

OECD: Norge betalar oproportionellt mycket för sjukfrånvaron

Den norska arbetslösheten är låg och sysselsättningen hög. Men kostnaderna för sjukskrivna och förtidspensionerade är dubbelt så hög i förhållande till bnp som genomsnittet bland OECD-länderna. Det visar rapporten om Norge från den ekonomiska samarbetsorganisationen.

OECD: Norge betalar oproportionellt mycket för sjukfrånvaron - Les mer…

Trygghet ger människor mod att satsa

Trygghet ger människor mod att satsa

Adriana Lender är generaldirektör för Försäkringskassan, en av Sveriges största statliga myndigheter. Den ansvarar för det mesta av det svenska trygghetssystemet, bortsett från pensioner. Det senaste året har nya sjukskrivningsregler gjort att det blåst storm runt myndigheten. Hon önskar att fler kunde skilja på det politiska regelverket och hur verksamheten utövas.

Trygghet ger människor mod att satsa - Les mer…

Stor kampanj om sjukdom och jobb i Danmark

Stor kampanj om sjukdom och jobb i Danmark

En av de största offentliga kampanjerna någonsin inom arbetslivet sattes igång den 15 mars i Danmark. Tolv miljoner danska kronor ska användas på att bryta ned tabun omkring arbete och sjukdom.

Stor kampanj om sjukdom och jobb i Danmark - Les mer…

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

Den norska regeringen och parterna på arbetsmarknaden har blivit eniga om ett nytt avtal för att få ned sjukfrånvaron. Avtalet ska gälla i nästan fyra år och är en förlängning av avtalet om ett inkluderande arbetsliv, det så kallade IA-avtalet, som gällt sedan 2001.

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron - Les mer…

”Sjukfrånvarodebatten fastnar lätt i mytbildning”

Det är en myt att svenskarna har en så mycket högre sjukfrånvaro än i andra europeiska länder, hävdar Björn Johnson som är forskare vid Malmö Högskola. I den nyutkomna boken ”Kampen om sjukfrånvaron” har han granskat när sjukfrånvaron började definieras som ett samhällsproblem och vilka synsätt som ligger bakom.

”Sjukfrånvarodebatten fastnar lätt i mytbildning” - Les mer…

Partiell sjukskrivning ska få ned sjukfrånvaron i Norge

Partiell sjukskrivning ska få ned sjukfrånvaron i Norge

Partiella sjukskrivningar ska vara huvudregeln efter att en anställd varit borta från jobbet i åtta veckor. Det är det främsta förslaget från en expertgrupp som sett på hur sjukfrånvaron kan minskas i Norge. De sjukskrivna ska jobba 20, 40, 60 eller 80 procent.

Partiell sjukskrivning ska få ned sjukfrånvaron i Norge - Les mer…

Norden skjerper regler for sykefravær

Norden skjerper regler for sykefravær

Lønn under sykdom er en grunnstein i de nordiske velferdssystemene, men skal ansatte ha samme lønn om de er på jobb eller ikke? Hvem skal bestemme hvor lenge en person kan gå sykemeldt? Hvordan skal kontakten med arbeidsgiver være? Debatten går het i flere nordiske land. Arbeidsliv i Norden setter fokus på tiltak og regelverket som strammes til.

Norden skjerper regler for sykefravær - Les mer…

Ständig jakt på nya sätt att begränsa sjukfrånvaron

Ständig jakt på nya sätt att begränsa sjukfrånvaron

Trots att sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan de olika länderna i Norden verkar det som om villkoren för sjukersättning stramas åt oberoende av om sjukfrånvaron går upp eller ned. Det finns inget samförstånd bland forskarna om vad som egentligen orsakar svängningarna och vilken politik som fungerar.

Ständig jakt på nya sätt att begränsa sjukfrånvaron - Les mer…

Samtale som middel mod sygefravær

Alle sygemeldte medarbejdere og ledige i Danmark skal fremover til samtale hos arbejdsgiver eller a-kasse om deres sygdom efter senest fire ugers sygemelding. De nye regler får en blandet modtagelse.

Samtale som middel mod sygefravær - Les mer…

Fokus på sygdom giver mindre fravær

Fokus på sygdom giver mindre fravær

Tidlig dialog med syge medarbejdere reducerer sygefraværet. Det er erfaringen i Høje-Taastrup Kommune vest for København.

Fokus på sygdom giver mindre fravær - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment