Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2004 i Innovation i Innovation uppstår i möten
Innovation uppstår i möten
tema

Innovation uppstår i möten

| Text: Gunhild Wallin, Illustration: Anne Mette Edeltoft

Vilka är de bästa förutsättningarna för att skapa ett innovativt klimat? Vad kan vi lära av varandra – tvärs över landsgränserna? Och vad spelar organisationen för roll i skapandet av innovativa system? Detta är några av frågorna som varit föremål för ett svenskt norskt forskningsprojekt, bland annat i svenska Blekinge och norska Vestfold.

Förr var innovation ofta förbehållet forskare eller uppfinnare. Kluriga tankar tänktes av smarta personer i laboratorier eller platser långt från den verklighet där de nya produkterna sedan skulle tas i bruk. Idag är bilden en annan och innovationsprocesserna har flyttat ut i arbetslivet. 

- Modern innovation handlar om processer och interaktivt lärande. Det handlar om ett samspel mellan många olika aktörer som företag, kunder, forskare och offentliga aktörer. Inte minst spelar krävande kunder en stor roll för utvecklingen, säger Henrik Finsrud, en av de forskare på norska Arbeidsforskningsinstituttet som deltagit i projektet.

Aktörer som skapar innovation

Projektet ”Benchmarking av innovasjonprosesser i Norden: Arbeids- og utviklingsorganisasjon” tillkom som en följd av diskussioner mellan finska TYKES, Vinnova i Sverige och Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo. Man ville sammanlikna innovationssystem i de olika nordiska länderna för att se vad man kunde lära av varandra. Tanken var att man skulle kunna identifiera aktörer som skapar innovation och vad som karakteriserar de processer som leder fram till innovation.

 Utgångspunkten var att innovation skapas av många olika aktörer eller grupper och att det därför också kunde vara fruktbart att söka kunskap på tvärs över landsgränserna. Förhoppningen var att vinna kunskap om vilka omständigheter som var mest fruktbara för att skapa innovativa klimat. Man valde också att fokusera jämförelsen på organisering, istället för tekniska processer. 

I ett förprojekt, utfört av svenska och norska forskare, studerades innovativa regioner i Sverige och Norge. Av olika anledningar deltog inte finska TYKES. I mångt och mycket handlar innovation om gränsöverskridande – inom företag, mellan företag och mellan företag, forskning, kunder och det omgivande samhället. Innovation kan handla både om produkter och processer, vilket man talar om har stor betydelse för sysselsättningen.

Produktinnovationer skapar nya jobb

Processinnovationer kan handla både om teknologi och organisation och är ofta arbetssparande, medan produktinnovationer ofta skapar nya jobb. En förändring och utvidgning av innovationsbegreppet innebär att relationer mellan människor spelar stor roll, liksom förmåga till samarbete.

- Innovation handlar om att klara av att ha samarbete med många olika aktörer och man måste vara duktig på att etablera relationer. För detta krävs tillit. Förtroende blir alltså en viktig del i innovationen och den utvecklas steg för steg genom praktiska erfarenheter, säger Henrik Finsrud. 

Några av de regioner som kännetecknats av innovation och därmed tillväxt är norska Horten i länet Vestfold och svenska Karlskrona i länet Blekinge. Deras historia och erfarenheter finns berättade i projektrapporten ”Benchmarking av innovasjonprosesser i Norden: Arbeids- og utviklingsorganisation”. Två regioner, två olika länder och mycket olika förutsättningar. Berättelserna skiljer sig också mycket åt, men gemensamt för de båda områdena är att de omvandlat sig från traditionella industriorter till regioner med modern kunskapsindustri. På båda platserna har man också, genom samarbete med näringsliv, politiker och högskola, lyckats skapa tusentals nya arbeten.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment