Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2020 i Nordiska visioner om fler barn och färre självmord
Leder

Nordiska visioner om fler barn och färre självmord

| Av Björn Lindahl, chefredaktör

Svanen är symbolen för det nordiska samarbetet. Men svarta svanar är också symbolen för det oväntade som sker. Det här nyhetsbrevet handlar om både födelse och död. Mellan de två händelserna spelar undersköterskorna en stor roll.

Det nordiska samarbetet bygger på att kunskap samlas in och sprids mellan de fem länderna och de tre självstyrande områdena. En av de viktigaste rapporterna är den årliga State of the Nordic Region Report, som Nordregio ansvarar för.

I årets rapport varnas det för att det föds för få barn i Norden, trots generösa regler för föräldraledighet och barnbidrag. Fertilitetsgraden i Finland, Island och Norge är rekordlåg. Bara på Grönland finns det dubbelt så många barn som äldre och bara på Färöarna föds det fler än som dör.

Samtidigt dör många i onödan genom att begå självmord. 3 500 personer i Norden dör varje år genom att ta sina egna liv. På Nordiska rådets session i Köpenhamn lanserades en vision om att minska självmorden med 25 procent fram till 2025. Var tjugonde självmord sker i samband med tågtrafik och blir därmed en belastning även för tågförare, annan personal och andra passagerare. En del av dessa självmord kan undvikas genom barriärer på plattformarna. Därför lanserades det en ännu mer ambitiös nollvision just på det området.

Just nu präglas nyheterna av utbrottet av en ny virussjukdom i Kina, som även spridit sig med enstaka fall i de nordiska länderna. Coronaviruset är kanske inte en oväntad händelse, även om det varje år utvecklas nya virus. Men de politiska och ekonomiska konsekvenser som kan följa i virusets spår kan vara en svart svan, som inte gick att förutse. Det framstår ändå som framsynt att Nordiska ministerrådet sett till att det etablerades en ny nordisk utbildning i smittskydd i Göteborg. De första 35 eleverna började hösten 2019 och den andra kullen har börjat i år.

Över hela Norden är ett av de vanligaste yrkena det som i Sverige kallas för undersköterska, i Danmark för SOSU:s, i Finland för närvårdare, i Norge för helsefagarbeidere och i Island för sjúkralidar. Det är en yrkesgrupp som det dels är ett stort underskott av, som framgår av vår rapport från Danmark, dels behöver ett statuslyft för att fler ska välja det. I Sverige föreslås det nu att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel.

Vi gör också en historisk tillbakablick på ett av de märkligaste och mest extrema yrkena – Nordsjödykarna. Det har skrivits böcker om denna yrkesgrupp, men det har aldrig tidigare skrivits en bok av en av de dykare som var oundgängliga för oljeindustrin.

I Norge övertog Torbjørn Røe Isaksen som Social- och arbetsminister den 24 januari, i samband med att Fremskrittspartiet lämnade den borgerliga regeringen. I Island upprättar fackförbunden ASÍ och BSRB ett nytt forskningsinstitut.

Till sist har de nordiska arbetsministrarna gemensamt bjudit in EU:s nye kommissionär för Arbete och sociala rättigheter, Nicolas Schmit, till Köpenhamn den 2 april. kerstin Ahlberg förklarar varför de nordiska länderna är nervösa för några av förslagen från EU.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment