Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2005

Nyheter 2005

Hårdare arbetsklimat kväser kritik

Hårdare arbetsklimat kväser kritik

(15. November 2005) De svenska arbetsplatserna har blivit tystare och kyligare. Färre vågar säga ifrån och påtala missförhållanden och allt fler fackliga förtroendemän omplaceras, tappar i löneutveckling eller blir till och med avskedade. Det visar en ny svensk undersökning, utförd av Temo, på uppdrag av fackförbundet Seko. Också norsk forskning pekar på samma tendens.

Äldre arbetslösa gör uppror mot meningslös aktivering

Äldre arbetslösa gör uppror mot meningslös aktivering

(15. November 2005) Den aktiva arbetsmarknadspolitiken i Norden framhävs ofta som en styrka. Men vad ska göras för att den ska bli meningsfull för äldre arbetslösa med hög kompetens, som redan kan det som lärs ut på kurserna? Sju av tio arbetsgivare i Sverige nyanställer sällan eller aldrig personer över 50 år. I Norge vill inte ens var tionde arbetsgivare anställa någon över 60 år. Ändå förutsätts de äldre skicka in ansökningar om jobb varje dag.

Arbeids- og velferdstjenester under samme tak - skal bli bedre for brukerne

(16. September 2005) 1 juli 2006 etableres en gigantisk Ny arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) i Norge. Da slås statsetatene arbeidsmarkedsetaten (Aetat) og trygdeetaten sammen til en ny etat og tjenestetilbudet samordnes med de kommunale sosiale tjenestene. I fokus for reformen står brukerne, som kun behøver å henvende seg ett sted uavhengig av hvilke tjenester de har behov for.

Finland tar nytt grepp om långtidsarbetslösa

(01. September 2005) Finlands regering ska göra en reform av arbetsmarknadsstödet som innebär att långtidsarbetslösa går miste om stöd ifall de vägrar ta emot lönearbete eller aktiveringsåtgärder. Arbetsmarknadsstödet blir villkorligt efter 500 dagar.

Nordiska företag ratar facket i Estland

(01. September 2005) Nordiska arbetsgivare visar inget intresse för samarbete med fackliga organisationer i Baltikum, men å andra sidan är så få arbetstagare organiserade att fackförbunden knappt har något inflytande alls.

EU:s fria arbetsmarknad - med nordiska och polska ögon

EU:s fria arbetsmarknad - med nordiska och polska ögon

(01. September 2005) Tio månader efter att gränserna i alla fall delvis öppnades för arbetskraft från EU:s nya medlemsländer är det svårt att avgöra om farhågorna besannats i Norden eller om det blivit en besvikelse för de nya medlemsländerna. Debatten rasar om det handlar om ”social dumping” eller ”social jumping”.

Anstormningen uteblev- men debatten fortsätter

Anstormningen uteblev- men debatten fortsätter

(01. Juni 2005) Ett drygt år har gått efter utvidgningen av EU. Det blev ingen anstormning av arbetskraft från öst till Norden. Den befarade sociala turismen kan knappt mätas. Men åsikterna om migrationen är lika polariserade.

Revirkamp om arbetsrätten

(03. Mars 2005) Det pågår en tyst revolution inom arbetsrätten. Små händelser har tillsammans skapat en trend där makten över arbetsrätten i realiteten har flyttats ut til EG-domstolen i Luxemburg eller Europadomstolen i Strasbourg. Det hävdar arbetsrättsprofessor Niklas Bruun vid Arbetslivsinstitutet, tio år efter att Sverige blev medlemmar i EU.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment