Nyheter

Skab rum for kreativitet på arbejdspladsen

Skab rum for kreativitet på arbejdspladsen

Drop at sende medarbejdere på kursus i kreativitet og prioritér i stedet kreative afbrydelser i arbejdsdagen. Sådan lyder et af mange råd fra Danmarks nye professor i kreativt lederskab, erhvervsmand og milliardær Christian Stadil.

Les mer…

Arbeid først på agendaen under nordisk statsministermøte

Arbeid først på agendaen under nordisk statsministermøte

Fjerne grensehinder mellom landene og øke investeringene for å skape jobber er blant nordiske statsministeres felles visjoner. De vil også bygge videre på Norden som merkevare, sa nordiske statsministere under Nordisk Råds sesjon i Stockholm.

Les mer…

Det sociala Europa under press

Det sociala Europa under press

Det finns ett dilemma mellan EU:s sociala ambitioner och den nationella självbestämmanderätten, inte minst vad gäller arbetsmarknaden, konstaterade Sveriges nytillträdda arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på ett seminarium i Stockholm den 22 oktober.

Les mer…

Tre fall i EU-domstolen som kan få nordiska konsekvenser

Är det finska systemet med allmängiltiga kollektivavtal oförenligt med den fria rörligheten för tjänster? Det antyder i varje fall en av EU-domstolens generaladvokater i ett alldeles färskt förslag till dom. Målet är bara ett av tre aktuella mål som har stor betydelse för arbetsmarknaden i de nordiska länderna.

Les mer…

Stefan Löfven (S): Sverige skal være et globalt forbilde

Stefan Löfven (S): Sverige skal være et globalt forbilde

En feministisk regjering, kalte statsminister Löfven Sveriges nye regjering under tiltredelsestalen i Sveriges Riksdag. Regjeringen har 23 statsråder, hvorav 12 kvinner og 11 menn i tillegg til statsministeren, og er et samarbeid mellom Socialdemokraterna og Miljöpartiet de gröna. Arbeid kom først da Löfven talte.

Les mer…

Forskarkritik: Sysselsättningen har blivit viktigare än arbetets innehåll

När arbetslivet hamnar på dagordningen i den svenska valrörelsen så är det framförallt arbetslösheten som är i fokus - jobben måste bli fler. Däremot tycks visioner kring arbetets innehåll stå tillbaka från den politiska agendan – en perspektivförskjutning som ett tiotal forskare nyligen belyste under ett möte i Stockholm nyligen.

Les mer…

OECD: Sänkta löner ger inte högre sysselsättning

OECD: Sänkta löner ger inte högre sysselsättning

Gränsen har nåtts för hur mycket lönerna kan sjunka i de industrialiserade länderna. Sedan den ekonomiska krisen har hälften av alla anställda inom OECD fått lägre reallöner. Sänks lönerna mer blir effekten den motsatta – det går ut över tillväxten.

Les mer…

Nordisk modell fra Reykjavik til Paris

Nordisk modell fra Reykjavik til Paris

- De nordiske landene må holde kursen. De vil være et eksempel for andre land, et orienteringspunkt, særlig når det gjelder samklangen mellom vekst og virkelig gode sosiale standarder. Det sier Christian Kastrop, nytilsatt direktør for Policy Studies Branch i OECD/ECO.

Les mer…

Den nordiske modellen er under press. Utfordringene krever upopulære beslutninger

Den nordiske modellen er under press. Utfordringene krever upopulære beslutninger

- Dette er en spennende og veldokumentert rapport som gir et godt bilde av situasjonen i Norden, men den avdekker også behovet for endring, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i Næringslivets hovedorganisasjon i Norge om «The Nordic Model – challenged but capable of reform».

Les mer…

Island tar initiativet till en nordisk välfärdsvakt

Island tar initiativet till en nordisk välfärdsvakt

Under sitt ordförandeskap för Nordiska Ministerrådet har Island initierat ett forskningsprojekt för att undersöka möjligheter och intresse för att skapa en nordisk välfärdsvakt. Fram till 2016 ska forskare i de nordiska länderna samarbeta för att skapa en erfarenhetsbank av hur ekonomiska kriser påverkar välfärden och hur den kan göras hållbar även i dåliga tider.

Les mer…

Svårt få gemensam nordisk syn på yrkes- och lärlingsutbildningarna

Yrkes- och lärlingsutbildningarna i Norden måste svara bättre på arbetsmarknadens utmaningar. Den höga arbetslösheten bland ungdomar visar att kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad måste stärkas och övergången göras lättare.

Les mer…

Arbetskonflikt om deltidsanställda stoppar svenska tåg

En tågstrejk i södra Sverige har på nytt satt fokus på frågan om vad konkurrensen om de offentliga kontrakten innebär för leverantörernas anställda, och vilka möjligheter en upphandlande myndighet har att lägga sig i deras arbets- och anställningsvillkor.

Les mer…

Ny studie spår fortsatt suksess for nordisk modell

Ny studie spår fortsatt suksess for nordisk modell

- Det er behov for justeringer fremover, men hvis gjør det, har vi de beste muligheter til å lykkes, sier direktøren ved Næringslivets forskningsinstitutt i Finland Vesa Vihriälä. Sammen med nordiske kolleger publiserer han i disse dager en ny og omfattende utredning om utfordringene for den nordiske velferdsmodellen etter finanskrisen i 2008.

Les mer…

Avtal om huvudentreprenörsansvar avvärjde strejk

Ett smått historiskt kollektivavtal om huvudentreprenörsansvar i den svenska byggbranschen slöts på kvällen den 31 mars och avvärjde därmed en strejk som skulle ha satts igång bara några timmar senare. Avtalet innebär att arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) inrättar en fond som ska garantera lönerna för underentreprenörernas anställda.

Les mer…

Blå-blå gjennomgang av NAV

Blå-blå gjennomgang av NAV

Tre år etter at det siste kontoret ble åpnet i det som har blitt beskrevet som den største norske velferdsreformen i nyere tid, har arbeids- og sosialminister Robert Eriksson startet en full gjennomgang av NAV. Sigrun Vågeng leder ekspertutvalget som skal gjøre velferdsetaten bedre for brukerne.

Les mer…

Til de 15 neste | 1 | 2 | 3 | 4 | ... 19
Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer min. 10 ganger i året.

Se tidligere nyhetsbrev