Nyheter

Avtal om huvudentreprenörsansvar avvärjde strejk

Ett smått historiskt kollektivavtal om huvudentreprenörsansvar i den svenska byggbranschen slöts på kvällen den 31 mars och avvärjde därmed en strejk som skulle ha satts igång bara några timmar senare. Avtalet innebär att arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) inrättar en fond som ska garantera lönerna för underentreprenörernas anställda.

Les mer…

Blå-blå gjennomgang av NAV

Blå-blå gjennomgang av NAV

Tre år etter at det siste kontoret ble åpnet i det som har blitt beskrevet som den største norske velferdsreformen i nyere tid, har arbeids- og sosialminister Robert Eriksson startet en full gjennomgang av NAV. Sigrun Vågeng leder ekspertutvalget som skal gjøre velferdsetaten bedre for brukerne.

Les mer…

Nytt IA-avtal om sjuklöner undertecknat i Norge

Nytt IA-avtal om sjuklöner undertecknat i Norge

Arbetsmarknadens parter och den norska regeringen har förlängt IA-avtalet fram till 2018. Mindre byråkrati utlovas i kampen för att få ned sjukfrånvaron, att få fler in i arbetslivet och att få folk att förlänga sin yrkesverksamhet .

Les mer…

Unik dom - chefer dömda för att anställd begick självmord

Två chefer vid en svensk socialförvaltning dömdes i februari för att ha orsakat en anställds depression och självmord. Domen är unik. Det har aldrig tidigare hänt att en arbetsgivare har ställts till ansvar för att ha vållat psykisk sjukdom, och oavsett om den står sig i högre instans eller ej är den en rejäl tankeställare för Sveriges arbetsgivare.

Les mer…

Mikael Sjöberg ny chef för Arbetsförmedlingen

Sverige har fått en ny chef för Arbetsförmedlingen. Det blir Mikael Sjöberg, som närmast kommer från jobbet som generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Den förra generaldirektören fick gå från posten i augusti i fjol.

Les mer…

Udspil klar til ny dansk beskæftigelsespolitik

Der sker store ændringer af indsatsen over for arbejdsløse i a-kasse, hvis regeringen følger det såkaldte Carsten Koch-udvalgs anbefalinger, som nu ligger klar. En ny beskæftigelsespolitik ventes på plads før sommerferien.

Les mer…

Dödsfallen i jobbet minskar

Dödsfallen på de nordiska arbetsplatserna fortsätter att minska. Det visar preliminära siffror över fjolåret från Finland, Sverige och Danmark som AIN sammanställt. Däremot registrerades fler dödsolyckor i Norge och det är en trend som hållit i sig de tre senaste åren.

Les mer…

Skærpet dansk fokus på arbejdsmiljø

Byggeriet i Danmark gør fælles front mod arbejdsulykker. Initiativet er et af flere tiltag for bedre fysisk arbejdsmiljø fra regeringen.

Les mer…

Kollektivavtalet röstades ned inom det isländska LO

Hälften av fackföreningarna inom den isländska landsorganisationen ASÍ röstade ned det nya kollektivavtalet. ASÍ-ledaren Gylfi Arnbjörnsson säger att ASÍ nu måste undersöka vad som väckte medlemmarnas motstånd.

Les mer…

Islands ordförandeskap 2014: Maskuliniteten står i fokus

Island tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet vid årsskiftet. Under ordförandeskapet ska ministerrådet bland annat fokusera på arbetsmarknadsfrågor, män och maskulinitet samt avskaffandet av gränshinder i Norden.

Les mer…

Utrikesfödda är en viktig arbetskraftsresurs

Utrikesfödda är en viktig arbetskraftsresurs

Arbete och språkfärdigheter räknas som avgörande för att integreras i ett land. Men det är inte självklart att det räcker med arbete, visar en ny rapport som presenterades i Stockholm den 28 november på en konferens om inkluderande arbetsliv för utrikes födda.

Les mer…

Ger statistiken en rättvis bild av ungdomsarbetslösheten?

Skillnaderna är stora mellan de nordiska länderna både i hur hög ungdomsarbetslösheten är och hur länge den varar. Men beror en del på skillnaderna på hur statistiken utformats och ligger verkligen Sverige och Finland sämst på alla områden?

Les mer…

Sveriges transportbransch ser på allmängiltiga kollektivavtal

Den svenska modellen håller inte längre. Transportbranschen är så ansatt av osund konkurrens att vi måste överväga att införa allmängiltiga kollektivavtal.

Les mer…

Dubbelarbetande kvinnor löper större risk för sjukskrivning än män

Dubbelarbetande kvinnor löper större risk för sjukskrivning än män

När en kvinna får sitt andra barn och har en likvärdig ställning i arbetslivet som pappan, löper hon dubbelt så stor risk för att bli sjukskriven än mannen, visar en ny rapport om kvinnors sjukskrivning som presenterades i Sverige den 5 november.

Les mer…

Strid mellan Efta-domstolen och Högsta domstolen i Norge

Norges högsta domstol gjorde fel när den slog fast att företag som utstationerar arbetstagare till den norska varvsindustrin ska ersätta deras kostnader för resa, kost och logi. Det hävdar Efta-domstolens president i ett generalangrepp på Høyesterett, där han inte bara beskyller denna för att vara illojal mot EES-avtalet, utan också antyder att sista ordet inte är sagt ännu.

Les mer…

Til de 15 neste | 1 | 2 | 3 | 4 | ... 18
Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer min. 10 ganger i året.

Se tidligere nyhetsbrev