Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Arbeidsmarked

Arbeidsmarked

Kinafeber: Nedläggningen av Union engagerade hela Norge

Kinafeber: Nedläggningen av Union engagerade hela Norge

En lönsam fabrik läggs ner i Norge. En annan startas i Kina, där tillväxten är högre. Är det frågan om en oundviklig omställning, där företagsledningen anpassar sig till globaliseringen innan det blir för sent? Eller handlar det om att glömma sina rötter och kasta bort möjligheten för att specialisera verksamheten så att den blir konkurrenskraftig på sikt?

Kinafeber: Nedläggningen av Union engagerade hela Norge - Les mer…

Arbeids- og velferdstjenester under samme tak - skal bli bedre for brukerne

1 juli 2006 etableres en gigantisk Ny arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) i Norge. Da slås statsetatene arbeidsmarkedsetaten (Aetat) og trygdeetaten sammen til en ny etat og tjenestetilbudet samordnes med de kommunale sosiale tjenestene. I fokus for reformen står brukerne, som kun behøver å henvende seg ett sted uavhengig av hvilke tjenester de har behov for.

Arbeids- og velferdstjenester under samme tak - skal bli bedre for brukerne - Les mer…

Lech Walesa: Trepartssamarbeidet er den beste modell

Det er ikke polske arbeidere sin skyld at de er billig arbeidskraft. Det er utenlandske arbeidsgivere som etterspør billig arbeidskraft, og tilbyr polakker en betaling som de må ta til takke med, sier Lech Walesa, som her gir til kjenne sine refleksjoner om EU-utvidelsen og et fritt arbeidsmarked.

Lech Walesa: Trepartssamarbeidet er den beste modell - Les mer…

Nordiska företag ratar facket i Estland

Nordiska arbetsgivare visar inget intresse för samarbete med fackliga organisationer i Baltikum, men å andra sidan är så få arbetstagare organiserade att fackförbunden knappt har något inflytande alls.

Nordiska företag ratar facket i Estland - Les mer…

EU:s fria arbetsmarknad - med nordiska och polska ögon

EU:s fria arbetsmarknad - med nordiska och polska ögon

Tio månader efter att gränserna i alla fall delvis öppnades för arbetskraft från EU:s nya medlemsländer är det svårt att avgöra om farhågorna besannats i Norden eller om det blivit en besvikelse för de nya medlemsländerna. Debatten rasar om det handlar om ”social dumping” eller ”social jumping”.

EU:s fria arbetsmarknad - med nordiska och polska ögon - Les mer…

Kreativitet i tusenårsnäringarna

Kreativitet i tusenårsnäringarna

När jobben upphör eller flyttar utomlands är det extra utsatt att bo på en ö. Här går det inte att pendla till grannkommunen, utan jobb som försvinner måste ersättas på annat sätt. Det kräver både kreativitet och kunskap. - Det har alltid varit min grundtanke att kompetensutveckling är helt nödvändigt för att Bornholm inte ska gå i stå, säger Henrik Grove, avgående arbetsmarknadschef för Bornholm.

Kreativitet i tusenårsnäringarna - Les mer…

Unnur Sverrisdóttir: Jurist med mål om et ryddigere arbeidsmarked

Unnur Sverrisdóttir: Jurist med mål om et ryddigere arbeidsmarked

Det islandske arbeidsmarkedet koker. Arbeidskraft strømmer inn fra hele Europa og andre verdensdeler. Embetsmenn og partene i arbeidslivet prøver å henge med i en lynrask utvikling. Unnur Sverrisdóttir kom inn som bestyrer av lovavdelingen i det islandske Arbeidsdirektoratet midtvinters. Hun opplevde stemningen og arbeidsoppgavene som en eksplosjon fra første dag.

Unnur Sverrisdóttir: Jurist med mål om et ryddigere arbeidsmarked - Les mer…

Gull til nordisk arbeidsliv - men er det bærekraftig?

Arbeidsmarkedet er nytt hver morgen, sa Allan Larsson da han nylig dro opp de store linjene på arbeidslivskonferansen "Hva er nytt med det nye arbeidslivet?" Vi påvirkes uavbrutt og på alle nivå av dollarkurs, demografi og teknikk. Men i en tid med raske endringer, krav om bedre konkurransekraft og økt fleksibilitet, er det mulig å skape et bærekraftig arbeidsliv?

Gull til nordisk arbeidsliv - men er det bærekraftig? - Les mer…

Tarja Filatov: Det er de tyste vi må hjelpe

Tarja Filatov: Det er de tyste vi må hjelpe

Arbeidsløsheten skal ned og sysselsettingen opp. Finlands arbeidsminister syns det er viktig å ha høye mål, men innrømmer at det kan bli tøft å nå målet om 100 000 nye arbeidsplasser på fire år.

Tarja Filatov: Det er de tyste vi må hjelpe - Les mer…

Skattestöd till städhjälp stor succé i Finland

Städredskapen är inburna från bilen som parkerats framför radhuslängan i Vanda, en förstad till Helsingfors, och arbetsdagen kan börja. – Jag gillar att städa, säger Kirsi Heinonen och startar dammsugaren.

Skattestöd till städhjälp stor succé i Finland - Les mer…

Opbrud i Danmark

Forsøg med det enstrengede system for ledige er et led i en ny arbejdsmarkedspolitik med sigte at få flere i arbejde

Opbrud i Danmark - Les mer…

Den keltiske tiger - et forbilde i det nye Europa?

- Suksessen skyldes at vi har investert i mennesker, og ikke i infrastruktur. Satsningen på utvikling av kompetanse har løftet Irland fra en bunnplassering til å bli et av de mest fremgangsrike land i Europa. Det er derfor vi blir kalt ’den keltiske tiger’, sier den irske arbeidsminister Frank Fahey til Arbeidsliv i Norden.

Den keltiske tiger - et forbilde i det nye Europa? - Les mer…

Fritt frem for arbeidstakere fra EUs nye medlemsland – Norden vurderer sikkerhetsmekanismer

Nordiske land som vil åpne arbeidsmarkedet for arbeidstakere fra de nye medlemslandene i EU fra første dag, vil sikre seg mot en for stor tilstrømming av arbeidskraft. Arbeidsministrene ønsker derfor å vurdere tiltak som kan hindre at for mange kommer.

Fritt frem for arbeidstakere fra EUs nye medlemsland – Norden vurderer sikkerhetsmekanismer - Les mer…

Arbetsför - när mängden är rätt

Arbetsför - när mängden är rätt

Rune Håvard Holtmoen studerade marinteknik i Trondheim och hade ett halvt år kvar innan han skulle ha blivit civilingenjör. Men 1990 drabbades han av kroniskt trötthetssyndrom, en sällsynt sjukdom som gjorde att han sjukpensionerades. Tolv år senare försöker han komma in på arbetsmarknaden, denna gång med målet att bli revisor.

Arbetsför - när mängden är rätt - Les mer…

Det ska löna sig att arbeta

Det ska löna sig att arbeta

Fattigdom är ett tema i tiden, både på europeisk och nordisk nivå. För även om få människor i Norden saknar mat för dagen, kläder på kroppen eller en säng att sova i är de flesta numera ense om att det finns ett fattigdoms problem även i de nordiska välfärdsstaterna. Fokus för lösningarna står arbetet.

Det ska löna sig att arbeta - Les mer…

EU:s utvidgning: Gamla grannar - nya möjligheter

EU:s utvidgning: Gamla grannar - nya möjligheter

Sedan 1954 har nordborna kunnat välja att jobba i vilket land de velat, på samma villkor som de inhemska medborgarna. Tack vare medlemsskap i EU och EES-avtalet råder samma möjligheter i hela EU. Omvänt har medborgarna i EU samma rätt att arbeta i Norden. Men vad händer när EU utvidgas? Våra närområden Estland, Lettland, Litauen och Polen har sammantaget en arbetsmarknad som är betydligt större än den nordiska, men med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Innebär utvidgningen ett hot eller en möjlighet?

EU:s utvidgning: Gamla grannar - nya möjligheter - Les mer…

Letland er på vej

Letland er på vej

Trods hårde odds er Letland som et af de fattigste lande i Østeuropa ved for alvor at få gang i udviklingen – og en dansk ekspert hjælper med at opbygge grundlaget for et moderne arbejdsmarked.

Letland er på vej - Les mer…

Pass på, de kommer

Pass på, de kommer

Jo mer vi nærmer oss utvidelsen av EU, jo mer nervøse blir naboene til kandidatlandene. I Sverige, som allerede under sitt formannskap i EU kjempet for at det ikke skulle bli noen begrensinger for fri flyt av arbeidskraft, brer det seg en uro innen flere bransjer for ukontrollert arbeidsinnvandring og konkurranse.

Pass på, de kommer - Les mer…

Snøhvit – samarbete på Nordkalotten

Snøhvit – samarbete på Nordkalotten

Det är sällan arbetsförmedlingarna går ut och bjuder in arbetskraft från andra länder med öppna armar. Men i det tunt befolkade Finnmark i Norge, letas det med ljus och lykta efter arbetskraft för att kunna genomföra den största industrisatsningen i landsdelen någonsin – naturgasprojektet Snøhvit.

Snøhvit – samarbete på Nordkalotten - Les mer…

Den nordiska arbetsmarknaden och EU:s utvidgning – hot eller möjlighet?

Den nordiska arbetsmarknaden och EU:s utvidgning – hot eller möjlighet?

Vad kommer att hända i de nordiska länderna när EU blir större och en stor del av de nya länderna ligger i vårt närområde? Scenarierna är olika, liksom hållningen i de nordiska länderna. Vilka kommer? Hur många kommer och hur ska de tas emot? Rädslan finns för lönedumpning och försämrad arbetsmiljö, liksom förhoppningar om invandring av eftertraktad arbetskraft.

Den nordiska arbetsmarknaden och EU:s utvidgning – hot eller möjlighet? - Les mer…

Side-alternativer

arkivert under:
This is themeComment