Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Partene

Partene

Fagbevegelsen og den nye tidsånden

Fagbevegelsen og den nye tidsånden

Inspirerte av den arabiske våren har demonstranter okkupert gater og torg også i USA og Europa. De har satt fokus på at det er store forskjeller mellom den rikeste prosenten og alle de andre, selv i de vestlige landene. Norden har lange tradisjoner for et samarbeid om utviklingen i samfunns- og arbeidsliv. Men fagbevegelsen i nordiske land taper oppslutning. Det kan true legitimiteten deres og forrykke balansen som den nordiske modellen bygger på.

Fagbevegelsen og den nye tidsånden - Les mer…

Medlemsflugt fra fagbevægelsen presser aftalesystemet

Danskerne – især unge mænd - dropper fagforeningen i rekordtempo, viser nye tal. Eksperter forudser, at det kan underminere arbejdsmarkedsparternes selvregulering – den såkaldte flexicurity-model.

Medlemsflugt fra fagbevægelsen presser aftalesystemet - Les mer…

Ny norsk giv med satsing på jobb til funksjonshemmede

Funksjonshemmedes organisasjoner og partene i arbeidslivet var rause med rosende ord da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken presenterte ”Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne” i tilknytning til at Statsbudsjettet 2012 ble lagt frem 6.oktober.

Ny norsk giv med satsing på jobb til funksjonshemmede - Les mer…

Finland söker ny lönemodell

Den finländska arbetsmarknadens parter söker med ljus och lykta efter en ny förhandlingsmodell. Eller rättare sagt: fackförbunden försöker på allt sätt övertyga arbetsgivarna om att en 40 år gammal arbetsmarknadsinstitution fortfarande har ett värde.

Finland söker ny lönemodell - Les mer…

Sverige täpper till lucka i utstationeringslagen

Sist av de nordiska länderna ska nu även Sverige införa regler om anmälningsskyldighet för utländska företag som utstationerar arbetstagare till landet. De ska också utse en kontaktperson i Sverige. Förslagen finns i en promemoria som Arbetsmarknadsdepartementet skickade på remiss i juli.

Sverige täpper till lucka i utstationeringslagen - Les mer…

TCO:s Eva Nordmark: Facket måste vara relevant för den tid vi lever i

TCO:s Eva Nordmark: Facket måste vara relevant för den tid vi lever i

- Fackets uppgift är att vara relevant för dagens arbetsliv som skiljer sig väsentligt från den tid då mina föräldrar började arbeta. Men de grundläggande värderingarna är de samma. Nu som alltid handlar facket om drömmen om frihet, utveckling och möjlighet till ett bra liv, säger Eva Nordmark, nyvald ordförande för en av världens största tjänstemannaorganisationer, TCO, som organiserar 15 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

TCO:s Eva Nordmark: Facket måste vara relevant för den tid vi lever i - Les mer…

Rätten till ostörd fritid fackligt krav i Sverige

Rätten till ostörd fritid fackligt krav i Sverige

I höstens avtalsrörelse kommer Unionen, Sveriges största tjänstemannafack, att driva frågan om rätten till ostörd fritid. Det blev en av tre prioriterade frågor när medlemmarna fick bestämma vad som är viktigt att kämpa för just nu.

Rätten till ostörd fritid fackligt krav i Sverige - Les mer…

Unikt kollektivavtal för bemanningsbranschen i Sverige

Bemanningsbranschen i Sverige har gyllene tider. Under sista kvartalet 2010 visade branschen på en ökning av omsättningen med 42 procent jämfört med samma period 2009. Samtidigt väcker bemanningsbranschen motstridiga känslor och under senaste avtalsrörelsen var bemanning en av de hetaste frågorna.

Unikt kollektivavtal för bemanningsbranschen i Sverige - Les mer…

Vikarbyråene: Gjøkunge i norsk arbeidsliv?

I år implementeres vikarbyrådirektivet som skal bedre arbeidskraftsmobiliteten og legge til rette for vikarbyråer som bedrifter. Det nedfeller dessuten krav til likebehandling av fast ansatte og arbeidstakere rekruttert gjennom vikarbyråer. Men vet vi nok om vikarbyråer som fenomen? Er de nordiske velferdssamfunnene klar for en slik aktør?

Vikarbyråene: Gjøkunge i norsk arbeidsliv? - Les mer…

Arbeidsgivernes mann i den europeiske dialogen

Arbeidsgivernes mann i den europeiske dialogen

Vil arbeidsmarkedets parter komme til enighet om arbeidstidsdirektivet, slik de for eksempel klarte å enes om avtalen om stress? Forpostfektningene er begynt, men ennå vet ingen hvordan den saken vil ende. Den sosiale dialogen er uansett tildelt en rolle i politikkutviklingen i Europa.

Arbeidsgivernes mann i den europeiske dialogen - Les mer…

De nya jobben skapas i flaskhalsarna

Hållbar utveckling kommer att vara huvudtrenden i arbetslivet under kommande år, spår den finska framtidsforskaren Antti Kasvio vid Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors. Tillsammans med kollegan Timo Räikkönen har han tagit fram ett scenario om hur globala förändringar påverkar vårt sätt att jobba.

De nya jobben skapas i flaskhalsarna - Les mer…

Politiske diktater udløser tillidskrise i Danmark

Stadig flere vigtige aftaler træffes af politikerne uden om parterne på arbejdsmarkedet. Eksperter frygter, at det kan undergrave den tillid, der er bærende for den danske model, og at det vil resultere i uansvarlighed.

Politiske diktater udløser tillidskrise i Danmark - Les mer…

Svenska Metall måste ha förtroende för motståndaren

Svenska Metall måste ha förtroende för motståndaren

- Det som man absolut inte får göra i en löneförhandling är att ljuga. Man behöver inte säga allt, men ljuger man har man inte längre något förtroende.

Svenska Metall måste ha förtroende för motståndaren - Les mer…

Dansk fagbevægelse kræver målrettet forskning i nanoteknologi

Brugen af nanoteknologi rummer store muligheder men indebærer også risiko for alvorlige arbejdsmiljø- og sundhedsproblemer. Det vurderer den danske LO-fagbevægelse, der derfor efterlyser et nationalt videncenter om risici ved nanoteknologi.

Dansk fagbevægelse kræver målrettet forskning i nanoteknologi - Les mer…

Arbetslösheten driver fram krav på ändrad finsk invandringspolitik

De senaste månaderna har debatten gått het i Finland om arbetskraftsinvandringen. I takt med att arbetslösheten stiger har vänsteroppositionen, med facket som pådrivare, alltmer högljutt krävt att regeringen ska frångå sin politik som utgår från att Finland om bra några år kommer att drabbas av en allvarlig brist på arbetskraft. Diskussionen följer välbekanta spår där ”vi” mot ”dem” är det grundläggandet temat.

Arbetslösheten driver fram krav på ändrad finsk invandringspolitik - Les mer…

Svenska fackförbund vill riva upp Lavaldom

Sveriges Högsta domstol måste riva upp Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet. Det kräver Byggnadsarbetareförbundet och Elektrikerförbundet, som hävdar att AD begick grova fel när den dömde dem att betala ett rekordskadestånd med anledning av stridsåtgärderna vid skolbygget i Vaxholm kommun utanför Stockholm.

Svenska fackförbund vill riva upp Lavaldom - Les mer…

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet

Norges nye arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm, vil ha orden på NAV, hun vil ha effektive systemer mot sosial dumping og hjelpe flere med redusert arbeidsevne i jobb. Visjonen hennes er at ingen med arbeidsevne i behold skal behøve å være passive stønadsmottakere. Da må hun ha drahjelp fra bedriftene.

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet - Les mer…

EU-kommissionen kritisk till svenska lagar

Sverige kan bli tvunget att ändra sina regler om tidsbegränsade anställningar efter påpekande från Europeiska kommissionen, som är tveksam till om de stämmer överens med EU:s visstidsdirektiv (1999:70).

EU-kommissionen kritisk till svenska lagar - Les mer…

Lavalfallet har gett Sverige en ny lagstiftning

Efter många om och men antog Sveriges riksdag den 24 mars de lagändringar som den svenska regeringen ansåg nödvändiga efter EU-domstolens dom i det uppmärksammade Laval-målet.

Lavalfallet har gett Sverige en ny lagstiftning - Les mer…

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

Den norska regeringen och parterna på arbetsmarknaden har blivit eniga om ett nytt avtal för att få ned sjukfrånvaron. Avtalet ska gälla i nästan fyra år och är en förlängning av avtalet om ett inkluderande arbetsliv, det så kallade IA-avtalet, som gällt sedan 2001.

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment