Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Norden

Norden

Utlysning av midler til nordiske prosjekter på arbeidslivsområdet

Danmark har tatt over formannskapet i Nordisk Ministerråd for 2010. Fokus for formannskapsperioden er å fremme vekst og velferd i Norden og sikre at nordiske økonomier fortsatt er blant de mest innovative, konkurransedyktige og inkluderende.

Utlysning av midler til nordiske prosjekter på arbeidslivsområdet - Les mer…

Fattigdomen breder ut sig i Norden

Fattigdomen som en gång ansågs vara ett avslutat kapitel är tillbaka i Norden. Trots att de nordiska länderna hör till de rikaste i världen hamnade allt fler invånare på efterkälken redan innan finanskrisen slog till. Åtgärderna för att hålla folk kvar på arbetsmarknaden måste nu prioriteras, säger enhälliga forskare.

Fattigdomen breder ut sig i Norden - Les mer…

Arbeidsministrene spisser innsatsen for å hindre at ungdom passiviseres

Arbeidsministrene spisser innsatsen for å hindre at ungdom passiviseres

Hvordan kan arbeidsløsheten blant ungdom bekjempes? Dette var tema på nordisk arbeidsministermøte i Reykjavik nylig. I Europa er hver femte ungdom arbeidsløs. Mange frykter en tapt generasjon. De nordiske land fokuserer innsatsen mot utdanning og personlig veiledning for å hjelpe ungdom inn i arbeidslivet.

Arbeidsministrene spisser innsatsen for å hindre at ungdom passiviseres - Les mer…

Behov for en mer helhetlig ungdomspolitikk

Arbeidsministrene vil ha oversikt over den samlete innsatsen overfor ungdom på alle relevante politikkområder i Norden.

Behov for en mer helhetlig ungdomspolitikk - Les mer…

Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra

Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra

Hvilket arbeidsmarked vil vi ha? Hva forventer vi at virksomhetene gjør? Hva forventer vi skal skje på arbeidsstedet? Dette er spørsmål vi må gå dypere inn i, sier Árni Páll Árnason. Han har en fanesak: Han vil ikke lenger akseptere at folk presses ut av arbeidslivet på samfunnets bekostning.

Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra - Les mer…

Den nordiske modellen under press fra EF-domstolen var tema på trepartsmøtet

Hvordan påvirker Laval- og Viking-dommene de nordiske arbeidsmarkedsmodellene? Trengs det en felles nordisk front for å begrense EF-domstolens innvirkning? Spørsmålene ble diskutert på trepartsmøtet i Reykjavik mellom arbeidsministrene og partene i arbeidslivet der også EU-kommissær Vladimír Špidla var tilstede.

Den nordiske modellen under press fra EF-domstolen var tema på trepartsmøtet - Les mer…

Mobilisering av mennesker i krisetider - tema i Reykjavik

Vi må fokusere på det den enkelte kan gjøre og ikke på det folk ikke kan klare. Skreddersøm og individuell tilnærming er nødvendig for å få flere aktive i arbeidslivet.

Mobilisering av mennesker i krisetider - tema i Reykjavik - Les mer…

Unga drabbas hårdast av krisen - Sverige på beklaglig förstaplats

Ungdomarna drabbas ofta hårdast och snabbast vid en konjunkturnedgång. Det har skett också under finanskrisen. De nordiska länderna brukar ligga bland de som har lägst arbetslöshet i Europa. Men i Sverige är 27,3 procent av 15-24-åringar utan jobb.

Unga drabbas hårdast av krisen - Sverige på beklaglig förstaplats - Les mer…

Nordisk aktivitet under Islands formannskap

Hvordan er reglene for foreldrepermisjon i de nordiske landene? Hvordan påvirker uttak av omsorgspermisjon lønnsutvikling og arbeidsdeltakelse for kvinner og menn? Dette er blant de spørsmål som vil bli diskutert denne høsten under Islands formannskap i Nordisk Ministerråd.

Nordisk aktivitet under Islands formannskap - Les mer…

Nye arbeidsministere i tre nordiske land

Norden har siden april fått tre nye ministere med ansvar for arbeidsliv: Island har fått ny regjering, mens det i Danmark og Finland har vært ministerskifte.

Nye arbeidsministere i tre nordiske land - Les mer…

Den bästa forskningen griper tag i människorna

Den senaste arbetslivsforskningen i Norden visar att det sker stora ändringar i hur verksamheter organiseras. Det gäller framförallt det som kallas det gränslösa arbetslivet, där arbetstiderna blivit flexiblare och jobbet och fritiden flyter ihop. Men vilka konsekvenser får det på längre sikt?

Den bästa forskningen griper tag i människorna - Les mer…

Krisen lättare hantera med nordisk modell

Arbetsförmedlingarna i Norden är i alarmberedskap. De närmaste månaderna kommer att vara kritiska för att begränsa ökningen av arbetslösheten och förhindra att den biter sig fast. Men tillförsikten är stor till att den nordiska modellen kommer att göra det lättare att ta sig igenom krisen, jämfört med länder utan motsvarande samarbetstradition mellan arbetsmarknadens parter och regeringarna.

Krisen lättare hantera med nordisk modell - Les mer…

Det har varit ett år fyllt av jubileer i Finland

År 2008 och 2009 är fyllda av program kring Finlands separation från Sverige för 200 år sedan. I år har också Svenska Finlands folkting fått fira ”Svenska dagen 100 år”.

Det har varit ett år fyllt av jubileer i Finland - Les mer…

Ministermøte ved krisens opptakt

Når nordiske arbeidsministere møtes i begynnelsen av oktober, er finanskrisen under oppseiling. Norden er berørt. I Island blir den siste av de tre største bankene nasjonalisert. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin ser på mobil-telefonen, leser om børsindekser i fritt fall. Det brer seg en stemning preget av uro.

Ministermøte ved krisens opptakt - Les mer…

Djärva reformer eller mindre steg: Nu är det samordning som gäller

Som en mäktig pendel som tar tio år på sig för att slå från den ena sidan till den andra, växlar uppfattningen om hur arbetsmarknads- och välfärdsförvaltningarna ska organiseras i Norden. Från att varje enhet ska ha ett eget resultatansvar har fokus nu satts på samordning.

Djärva reformer eller mindre steg: Nu är det samordning som gäller - Les mer…

Fra helsetjenesten til arbeidsmarkedet: Systemskifte i Islands velferdspolitikk

Stadig flere i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet i Island. Krav om ”systemskifte” presser seg derfor fram. Men hvordan et nytt system skal se ut, er ikke bestemt. Mens partene i arbeidslivet venter på politikerne, har de tatt skjeen i egen hånd og opprettet et rehabiliteringsfond, som skal motvirke utstøting fra arbeidslivet.

Fra helsetjenesten til arbeidsmarkedet: Systemskifte i Islands velferdspolitikk - Les mer…

Til kamp for det nordiske arbeidsmarkedet - Nordens faglige samorganisasjon i historisk posisjon

Til kamp for det nordiske arbeidsmarkedet - Nordens faglige samorganisasjon i historisk posisjon

2008 kan blir et historisk år for Fagbevegelsen i Norden. Da er Wanja Lundby-Wedin, LO Sverige, valgt til å lede både nordisk og europeisk fagbevegelse. Anders Nordström har derfor store ambisjoner for Nordens faglige samorganisasjon og sin innsats som ny generalsekretær.

Til kamp for det nordiske arbeidsmarkedet - Nordens faglige samorganisasjon i historisk posisjon - Les mer…

Lige vilkår for alle

Der er stadig alt for mange håndværkere og arbejdere fra de nye østlige EU-lande, som udnyttes groft på arbejdsmarkedet i Skandinavien. Det fastslår en ny rapport fra Nordisk Ministerråd, som afdækker østarbejdernes løn- og arbejdsforhold i de nordiske lande.

Lige vilkår for alle - Les mer…

Sverige tar ledelsen: satser på nordisk samarbeid - og vil skape dynamikk

Vi har veldig mye å lære av hverandre, så alle studiereisene behøver ikke gå til Asia. Det sier den svenske arbeidsmarkedsministeren Sven Otto Littorin. Sverige har formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2008. Sven Otto Littorin leder samarbeidet på arbeidslivsområdet.

Sverige tar ledelsen: satser på nordisk samarbeid - og vil skape dynamikk - Les mer…

Förkyld med feber? Rätt att stanna hemma

Förkyld med feber? Rätt att stanna hemma

När tycker nordborna det är OK att stanna hemma istället för att gå till jobbet? Det beror på vilket land vi talar om. Danskarna är mest accepterande vad gäller sjukskrivningar, och listar stress på jobbet som den mest acceptabla orsaken att stanna hemma. I Finland och Island går den attityden inte hem alls. Där är inställningen till sjukskrivningar mycket mer restriktiv.

Förkyld med feber? Rätt att stanna hemma - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment