Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2011

Nyheter 2011

Bred deltakelse tema i nordisk samarbeid i 2012
Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. På arbeidslivsområdet er inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet prioritert. Partene i arbeidslivet vil bli viktige bidragsytere i aktivitetene under formannskapet.
Medlemsflugt fra fagbevægelsen presser aftalesystemet
Danskerne – især unge mænd - dropper fagforeningen i rekordtempo, viser nye tal. Eksperter forudser, at det kan underminere arbejdsmarkedsparternes selvregulering – den såkaldte flexicurity-model.
Nordiske grensehinder løftes politisk
Den nye regjeringen i Danmark har sagt det, det finske formannskapet i Nordisk Ministerråd har gjort noe med det og når Norge tar over ledelsen, er det med økt oppmerksomhet både fra det nordiske statsministerkollegium, fra nordiske parlamentarikere og ikke minst fra ministrene som står ansvarlig. De vil alle styrke den frie bevegeligheten i Norden.
Islands väg till återhämtning
Island har klarat sig förvånansvärt bra efter den ekonomiska kraschen hösten 2008. Den isländska regeringen har i samarbete med den internationella valutafonden IMF arrangerat den internationella konferensen Islands väg till återhämtning i Reykjavik.
Andelen som är principiellt emot fackföreningar ökar i Norge
Uppslutningen om fackföreningarna som institution visar ett dramatiskt fall i Norge. På ett år har andelen som är principiella motståndare till fackföreningar ökat från 12 procent till 23 procent. Det visar YS arbetslivsbarometer som genomförs en gång per år av det norska arbetsforskningsinstitutet, AFI.
Ny norsk giv med satsing på jobb til funksjonshemmede
Funksjonshemmedes organisasjoner og partene i arbeidslivet var rause med rosende ord da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken presenterte ”Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne” i tilknytning til at Statsbudsjettet 2012 ble lagt frem 6.oktober.
SCB har mätt de arbetslösa i 50 år
4,5 miljoner personer är sysselsatta i Sverige. Det är en miljon fler än för 50 år sedan. Det visar statistiken som Sveriges statistiska centralbyrå, SCB, levererat om arbetsmarknaden månad, efter månad under 50 år. Genom arbetskraftsundersökningarna, AKU, har politiker, ekonomer, journalister och andra beslutsfattare tagit del av läget, utveckling och dynamiken på den svenska arbetsmarknaden.
Helle Thorning-Schmidt: Danskerne skal arbejde mere
Flere skal arbejde mere, produktiviteten skal op, og lønningerne holdes i ro. Det er centrale elementer i den nye danske centrum-venstre regerings arbejdsmarkedspolitik, som både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer tager forholdsvis pænt imod.
Finland söker ny lönemodell
Den finländska arbetsmarknadens parter söker med ljus och lykta efter en ny förhandlingsmodell. Eller rättare sagt: fackförbunden försöker på allt sätt övertyga arbetsgivarna om att en 40 år gammal arbetsmarknadsinstitution fortfarande har ett värde.
Regjeringen i Norge varsler krafttak mot ufrivillig deltid
– Ufrivillig deltid er et alvorlig problem både for den enkelte og for samfunnet. Det er et mål for regjeringen å redusere ufrivillig deltid og at de som ønsker det får arbeide heltid, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Nyt tidsskrift formidler forskning om det nordiske arbejdslivet
Et nyt tidsskrift, ”Nordic Journal of Working Life Studies” vil bidrage til videreudvikling af det nordiske arbejdsliv ved at formidle forskningsresultater om udviklingstendenser, erfaringer, udfordringer og nye løsningsmuligheder i arbejdslivet.
Sverige täpper till lucka i utstationeringslagen
Sist av de nordiska länderna ska nu även Sverige införa regler om anmälningsskyldighet för utländska företag som utstationerar arbetstagare till landet. De ska också utse en kontaktperson i Sverige. Förslagen finns i en promemoria som Arbetsmarknadsdepartementet skickade på remiss i juli.
Sverige ändrar regler om tidsbegränsade anställningar
Inför hotet att dras inför EU-domstolen är Sveriges regering nu beredd att föreslå en lagändring som ska göra det möjligt att ingripa mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Den ger alltså efter för kritiken från Europeiska kommissionen som anser att lagen om anställningsskydd inte lever upp till kraven i EU:s visstidsdirektiv (1999/70).
Vad kostar gränshindren i Norden?
Går det att beräkna hur mycket de nordiska länderna förlorar på att det fortfarande finns många gränshinder på arbetsmarknaden? Enligt Copenhagen Economics skulle det ha varit 3 000-6 000 fler gränspendlare utan hinder. Om alla kommer från arbetslöshet sparas 4,2 miljarder danska kronor.
Finland får ny regering med mindre makt för kvinnorna
Två månader efter det finska valet lyckades till sist sex av partierna i Riksdagen bli eniga om ett regeringsprogram och en ministerlista på 19 statsråd. Statsminister blir Jyrki Katainen från det konservativa Samlingspartiet. För första gången får Finland en kvinnlig finansminister, socialdemokraten Jutta Urpilainen, medan fackföreningsveteranen Lauri Ihalainen blir ny arbetsminister.
Ungdomsledigheten i Norden krever mer effektive tiltak
Hvilke yrker kommer til å bli aktuelle, og hvilke kunnskaper og ferdigheter vil det være bruk for i fremtidens arbeidsliv? Gir ungdoms interesse for dataspill og chatting på Internett relevant erfaring? Slike spørsmål var også fremme da nordiske eksperter diskuterte metoder for å inkludere unge i jobb og utdanning på seminaret ”Ungdomarnas vägar till arbete”, i Finland 26. og 27. mai.
Rätten till ostörd fritid fackligt krav i Sverige
I höstens avtalsrörelse kommer Unionen, Sveriges största tjänstemannafack, att driva frågan om rätten till ostörd fritid. Det blev en av tre prioriterade frågor när medlemmarna fick bestämma vad som är viktigt att kämpa för just nu.
EU-dom ger rätt till tjänstepension från flera länder
Den som arbetar i flera länder under sitt yrkesliv kan få en obehaglig överraskning när pensionen kommer. Tjänstepensionen är kanske lägre än den skulle ha varit om man hade hållit sig på hemmaplan hela tiden. Men att göra något åt problemet är lättare sagt än gjort.
Stor forskel på arbejdsmiljø og helbred blandt danske lønmodtagere
Der er sket markante ændringer til både det bedre og det værre i måden, danskerne oplever deres eget arbejdsmiljø og helbred, viser ny stor undersøgelse.
Norge reformerar förtidspensionerna
Det var kraftigt försenat, men fredagen den 27 maj lade regeringen Stoltenberg fram sitt förslag för hur förtidspensionerna i Norge ska reformeras. Arbetslinjen ska gälla även för dem som tidvis inte kan arbeta.
Globaliseringen gir puff til nye nordiske fortellinger
Hvordan kan Norden samarbeide bedre for å stå sterkere i møtet med de store globale utfordringene? Hvordan kan landene i felleskap bidra til økt vekst og trekke til seg rett kompetanse? Hvilke innsatser virker best for at de som står utenfor, skal inkluderes i arbeidslivet? En akselererende globalisering forandrer den store nordiske fortellingen.
Arbejdsmiljøskandale på vindmøllefabrik får konsekvenser
Sygdomme blandt medarbejdere hos den danske producent af vindmøllevinger, LM Wind Power, fører nu også til kritisk eftersyn af myndigheder.
Stor finsk studie av utanförskapet bland ungdom
Finländska ungdomar som hamnar utanför samhällets kärna har inte bara haft problem i skolan. Bristande ambition, som hänger samman med usla familjeförhållanden, är minst lika viktigt. Det visar en färsk undersökning om utslagningen bland unga som lagts fram i Finland.
Næsten kun mænd dør i arbejdsulykker i Norden
Mænd rammes i langt højere grad end kvinder af dødsulykker på arbejdspladser i Norden. I årene 2003-2008 døde 1157 mænd og kun 85 kvinder i arbejdsulykker.
Nästa regering ska få finländare att jobba längre
De senaste årens försök att höja den allmänna pensionsåldern i Finland från 63 till 65 eller högre har långsamt tagit skruv. Den faktiska pensionsåldern stiger efter pensionsreformen 2004 sakta och är nu uppe i drygt 60,4 år. Siffran 65 har visat sig ha enorm politisk explosionskraft. I sig är såväl politiska partier som arbetsgivare och fackföreningar överens om att dagens 25-åringar måste jobba tre år längre än de som i dag pensioneras.
Uthyrd personal bör ha lika villkor
Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (vikarbyråer) ska ha rätt till minst lika förmånliga villkor när det gäller lön, arbetstid och semester som de skulle ha haft om de varit anställda direkt av det företag som de hyrs ut till, föreslår en svensk utredare.
Arbetslivsfrågor marknadsanpassas
Huvudtema för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet är klimatfrågor som alla sektorer skall vara involverade i. På arbetslivssektorn skall man under 2011 fokusera på globaliseringssamarbete, gränshindersamarbete, ungdomar, arbetsmarknadens kommande kompetensbehov, förlängning av arbetskarriärer och förebyggande av arbetsolyckor.
Norska NAV-reformen vid ett vägskäl
Fyra och ett halvt år efter att den största välfärdsreformen i Norges historia genomfördes börjar NAV-kontoren, som har ansvaret för arbetsförmedling, socialförsäkringar och socialhjälp, att fungera som det var tänkt. Nu måste politikerna hålla sig undan för att samordningsvinsterna ska kunna tas ut, varnar forskare som följt reformen.
Myndigheternas rätt att ställa krav vid upphandling tvistefråga med EU
När myndigheter upphandlar tjänster ska de kräva att den leverantör som får kontraktet ger sina arbetstagare lön och andra anställningsvillkor enligt kollektivavtal på platsen där arbetet utförs. Det anser den norska och den danska regeringen som ser detta som en viktig del i arbetet mot social dumpning. Men frågan är vad som är tillåtet enligt EU/EES-rätten.
OECD varnar Sverige för arbetslöshet
Svensk ekonomi fick starka lovord när den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD presenterade sin ekonomiska rapport om Sverige den 20 januari. Samtidigt varnades det för den höga arbetslösheten och risken för en tudelad arbetsmarknad.
Vi trivs inte alltid bäst i öppna kontorslandskap
Nya sätt att organisera arbetet rent fysiskt behövs för att förverkliga löftena om ett bättre arbetsliv där folk orkar jobba längre i livet. Arbeidsliv i Norden har besökt två platser i Finland där det nya kontorslandskapet redan är verklighet.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment