Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Bærekraftig arbeidsliv

Bærekraftig arbeidsliv

Långt arbetsliv bland tyger
Om starka färger gör människan gott så är det nog där hemligheten ligger bakom Laura Hottinens ork och arbetsglädje. Eurokangas tygbutik i centrala Helsingfors är en färgstark textildröm i ett vinterkallt och grått Helsingfors. Laura Hottinen är 68 år, men har svårt att sluta jobba.
Hållbart arbete för hållbar utveckling
Det goda arbetet verkar inte kännetecknas av några nationella egenheter. När fokus riktas mot det som skapar ett hållbart arbete är de nordiska länderna i överensstämmelse med många övriga länder. Det handlar om att bli sedd och lyssnad till. Om att ha ett tempo som det går att leva med och resurser och redskap som är anpassade till det man ska göra. Inte minst viktigt är att känna mening med det man gör. Frågan är om det är möjligt att skapa hållbara arbetsplatser i en tid då arbetslivet är i ständigt omvandling?
Der er masser af flexibilitet i aftalerne
Overenskomsterne skal blot udnyttes bedre, siger formanden for Fællesrådet for Tjenestemænd og Funktionærer Bente Sorgenfrei.
Erklæring om helsefremmende arbeidsplasser
Hva er en helsefremmende arbeidsplass, og hvordan skaper man arbeidsplasser som kan fremme helsa? Dette var spørsmål de rundt 400 deltakerne fra hele Norge skulle gi innspill til under en konferanse i Lillestrøm utenfor Oslo i begynnelsen av november. Blant deltakerne var ledere og andre ansatte i norske virksomheter og representanter for arbeidslivets organisasjoner. Sammen bidro de til å forme ”Lillestrøm-erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser”.
Bærekraft i praksis - ny kurs for Norden på arbeidsmiljøområdet
Hvordan skape et bærekraftig arbeidsmiljø i praksis? Finnes det virksomheter som kan tjene som gode eksempler? Kan politikere og tilsynsmyndigheter lære mer av forskningen på feltet?
Forebygging av utstøtning: bedriftens ansvar eller samfunnets ansvar?
Bygningsarbeidere opplever betydelig utstøtning fra arbeidslivet på grunn av fysisk helsesvikt. Offisielle norske tall for arbeidsulykker og skader viser at bygg- og anleggsbransjen står for 10 - 20 prosent av alle meldte dødsulykker. Over 3 000 skader meldes årlig, og det er grunn til å tro at det er store mørketall.
När välfärd blir affär
På Frälsningsarmén i Norge behöver man uppmärksamhet för att kunna driva socialt arbete. På banken Nordea driver man socialt arbete för att få uppmärksamhet. De frivilliga organisationerna och näringslivet närmar sig varandra från varsitt håll. I de flesta fall uppstår ett möte som alla vinner på. Men det finns också en fara för att själen säljs för pengar eller att lönsamheten blir lidande.
Välfärdens nya aktörer
Är sjukbesök hos gamla en angelägenhet för företag i närområdet? Bör McDonald's driva barnsjukhus? Ska kommunen röja vägar eller be ortens företag om hjälp? Företagens sociala ansvar är ett tema i tiden, men vad betyder det och vad får det för konsekvenser? Svaren är inte givna men pekar mot scenarier av betydelse både för arbetsliv och välfärdssystem.
Det emotionella arbetet - en utmaning för organisationen
Många av personalen som jobbar i frontlinjen eller i flygkabinerna har en stor erfarenhet och kunskap av att klara oväntade situationer, men de vet knappt om det själva. Det är en tyst kunskap, berättar Nina Amble på Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo.
Tema: Et arbeidsliv å leve med
Finland har valgt Nordbo 2001 som hovedtema for sin nordiske formannskapsperiode. Ambisjonen er å se aktivitetene innenfor alle sektorer ut fra det enkelte individs synsvinkel. Det betyr bl. a. å skape et arbeidsliv å leve med.
När känslor blir en produktionsfaktor
Produkter och teknologi kan lätt kopieras. Kvar som en av de avgörande konkurrensfaktorerna, blir förmågan att ge service, att kunna skapa det lilla extra, som får kunden att känna sig utvald. De som är närmast kunden hamnar i frontlinjen och använder sina personliga egenskaper och känslor för att skapa trivsel och välbefinnande. Just nu arbetar norska Arbeidsforskningsinstituttet med ett projekt på Gardermoen, som går ut på att skapa en organisation för ett uthålligt emotionellt arbete.

Side-alternativer

This is themeComment