Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Partene

Partene

Dansk fagbevægelse kræver målrettet forskning i nanoteknologi

Brugen af nanoteknologi rummer store muligheder men indebærer også risiko for alvorlige arbejdsmiljø- og sundhedsproblemer. Det vurderer den danske LO-fagbevægelse, der derfor efterlyser et nationalt videncenter om risici ved nanoteknologi.

Dansk fagbevægelse kræver målrettet forskning i nanoteknologi - Les mer…

Arbetslösheten driver fram krav på ändrad finsk invandringspolitik

De senaste månaderna har debatten gått het i Finland om arbetskraftsinvandringen. I takt med att arbetslösheten stiger har vänsteroppositionen, med facket som pådrivare, alltmer högljutt krävt att regeringen ska frångå sin politik som utgår från att Finland om bra några år kommer att drabbas av en allvarlig brist på arbetskraft. Diskussionen följer välbekanta spår där ”vi” mot ”dem” är det grundläggandet temat.

Arbetslösheten driver fram krav på ändrad finsk invandringspolitik - Les mer…

Svenska fackförbund vill riva upp Lavaldom

Sveriges Högsta domstol måste riva upp Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet. Det kräver Byggnadsarbetareförbundet och Elektrikerförbundet, som hävdar att AD begick grova fel när den dömde dem att betala ett rekordskadestånd med anledning av stridsåtgärderna vid skolbygget i Vaxholm kommun utanför Stockholm.

Svenska fackförbund vill riva upp Lavaldom - Les mer…

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet

Norges nye arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm, vil ha orden på NAV, hun vil ha effektive systemer mot sosial dumping og hjelpe flere med redusert arbeidsevne i jobb. Visjonen hennes er at ingen med arbeidsevne i behold skal behøve å være passive stønadsmottakere. Da må hun ha drahjelp fra bedriftene.

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet - Les mer…

EU-kommissionen kritisk till svenska lagar

Sverige kan bli tvunget att ändra sina regler om tidsbegränsade anställningar efter påpekande från Europeiska kommissionen, som är tveksam till om de stämmer överens med EU:s visstidsdirektiv (1999:70).

EU-kommissionen kritisk till svenska lagar - Les mer…

Lavalfallet har gett Sverige en ny lagstiftning

Efter många om och men antog Sveriges riksdag den 24 mars de lagändringar som den svenska regeringen ansåg nödvändiga efter EU-domstolens dom i det uppmärksammade Laval-målet.

Lavalfallet har gett Sverige en ny lagstiftning - Les mer…

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

Den norska regeringen och parterna på arbetsmarknaden har blivit eniga om ett nytt avtal för att få ned sjukfrånvaron. Avtalet ska gälla i nästan fyra år och är en förlängning av avtalet om ett inkluderande arbetsliv, det så kallade IA-avtalet, som gällt sedan 2001.

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron - Les mer…

Fælles front mod langtidsledighed

Fælles front mod langtidsledighed

At få langtidsledige i arbejde kræver målrettet fokus, mod til at gå nye veje og samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Det er budskabet til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V), der for tiden samler inspiration til en indsats mod langtidsarbejdsløshed.

Fælles front mod langtidsledighed - Les mer…

Lavalmålet akt III – höga skadestånd för facket i svenska arbetsdomstolen

Domslutet i Arbetsdomstolen är principiellt viktigt och mycket kontroversiellt. Det är första gången man inom EU ålagt facket att betala skadestånd för en olaglig stridsåtgärd.

Lavalmålet akt III – höga skadestånd för facket i svenska arbetsdomstolen - Les mer…

Den fleksible danske model under pres

Den fleksible danske model under pres

Både hjemlige og internationale forhold presser den såkaldte flexicurity-model i Danmark. Flere af udfordringerne er fælles for de nordiske lande.

Den fleksible danske model under pres - Les mer…

Arbeidsministrene spisser innsatsen for å hindre at ungdom passiviseres

Arbeidsministrene spisser innsatsen for å hindre at ungdom passiviseres

Hvordan kan arbeidsløsheten blant ungdom bekjempes? Dette var tema på nordisk arbeidsministermøte i Reykjavik nylig. I Europa er hver femte ungdom arbeidsløs. Mange frykter en tapt generasjon. De nordiske land fokuserer innsatsen mot utdanning og personlig veiledning for å hjelpe ungdom inn i arbeidslivet.

Arbeidsministrene spisser innsatsen for å hindre at ungdom passiviseres - Les mer…

Behov for en mer helhetlig ungdomspolitikk

Arbeidsministrene vil ha oversikt over den samlete innsatsen overfor ungdom på alle relevante politikkområder i Norden.

Behov for en mer helhetlig ungdomspolitikk - Les mer…

Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra

Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra

Hvilket arbeidsmarked vil vi ha? Hva forventer vi at virksomhetene gjør? Hva forventer vi skal skje på arbeidsstedet? Dette er spørsmål vi må gå dypere inn i, sier Árni Páll Árnason. Han har en fanesak: Han vil ikke lenger akseptere at folk presses ut av arbeidslivet på samfunnets bekostning.

Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra - Les mer…

Den nordiske modellen under press fra EF-domstolen var tema på trepartsmøtet

Hvordan påvirker Laval- og Viking-dommene de nordiske arbeidsmarkedsmodellene? Trengs det en felles nordisk front for å begrense EF-domstolens innvirkning? Spørsmålene ble diskutert på trepartsmøtet i Reykjavik mellom arbeidsministrene og partene i arbeidslivet der også EU-kommissær Vladimír Špidla var tilstede.

Den nordiske modellen under press fra EF-domstolen var tema på trepartsmøtet - Les mer…

Hård kritik af kommunal aktivering

Hård kritik af kommunal aktivering

Danmark har givet kommunerne det fulde ansvar for at aktivere arbejdsløse. Reformen møder modstand fra mange sider.

Hård kritik af kommunal aktivering - Les mer…

Skræddersyet indsats skal hjælpe de unge i Danmark

Skræddersyet indsats skal hjælpe de unge i Danmark

En målrettet og skræddersyet indsats for de 15-17-årige i Danmark skal få alle unge i uddannelse eller job. Den danske regering vil bruge 1,25 mia. kr. de næste tre år på planen. LO kalder trussel om at fjerne ungeydelse ”kæmpelussing” til de svageste familier.

Skræddersyet indsats skal hjælpe de unge i Danmark - Les mer…

Lønnedgang en kortsigtet løsning

Krisen har gjort ledighed til en overhængende trussel for nordiske lønmodtagere, og mange er derfor parate til at strække sig langt for at bevare jobbet. Men lavere løn løser ikke nødvendigvis de problemer, virksomhederne står overfor, og det kan vise sig at være skruen uden ende.

Lønnedgang en kortsigtet løsning - Les mer…

LO pressar isländska regeringen: För lite görs för de arbetslösa

LO i Island kritiserar regeringen för att det går trögt att bryta stilleståndet på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är nu åtta gånger större än den var för ett år sedan och det är bråttom att hjälpa folk till ett jobb så att de inte blir varaktigt utstötta, anser LO.

LO pressar isländska regeringen: För lite görs för de arbetslösa - Les mer…

Tema: Nye måter å bli arbeidsløs på

Tema: Nye måter å bli arbeidsløs på

En gång var man anställd eller arbetslös. Men dagens kris kom så snabbt och brutalt att gränserna mellan att vara arbetslös och sysselsatt har blivit suddiga. Fackförbunden känner sig tvungna att acceptera arbetstidsförkortningar för att hjälpa företaget att överleva. Samtidigt blir de arbetslösa en arbetskraft som kommunerna inte klarar sig utan.

Tema: Nye måter å bli arbeidsløs på - Les mer…

Kontroversiellt Metall-avtal räddar jobb i Sverige

Kontroversiellt Metall-avtal räddar jobb i Sverige

Det svenska fackförbundet IF Metall har tecknat ett kontroversiellt avtal om kortare arbetstid som det hävdar har räddat tusentals jobb. I Danmark tjänar kommunerna på att de arbetslösa sätts i jobbträning - till och med i sina egna hem.

Kontroversiellt Metall-avtal räddar jobb i Sverige - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment